Make your own free website on Tripod.com

KAPADOKYA'YI KEŞFETMEK İÇİN İHTİYACIN OLAN HER ŞEY BU SAYFALARDA....  

Arama

 

ANA SAYFA

GENEL BİLGİLER

NASIL GİDİLİR ?

GEZİLECEK YERLER

NE ALINIR ?

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

KONAKLAMA

DAMAK ZEVKİ

YAPMADAN DÖNME

ZİYARET DEFTERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapadokya yöresi dil ve anlatım bakımından İç Anadolu Bölgesi'nin         özelliklerini taşır.Yerel ağız,gelişme sürecinde geçirilen yönetsel ve toplumsal     değişimlerden,bunların etnik yapıda doğurduğu karışımdan izler taşır. Halkın kullandığı dil,kurallı Türkçe'den bölgesel ağız olarak farklılaşır. Ses bilgisi (fonetik) bakımından, halkın kullandığı dilde temel ünlü (vokal),ünsüz (konsonat) seslerin, farklı vurgu ve tonlamalarından kaynaklanan çeşitleri bulunmaktadır. Dolayısıyla halk dilinde 20 ünlü,43 ünsüz harf tespit edilmiştir.

 Yörede dil benzeşmesi güçlüdür.Yapılarının özelliği itibariyle ses benzeşmesine uymayan kimi ekler de yerel ağızda dil benzeşmesinin etkisinde kalır. Örneğin, var-ıhan (var iken),doku-han(dokurken)."İdi,imiş,ise,ki" ekleri de benzeşmeye uğrarlar."ile" edatının ses değişmesi ve hece kaymasıyla oluşmuş "ına,ınan,nan" gibi bir bölümü ya da tümü ekleşmiş türleride ses benzeşmesine uymuştur.

 Örneğin,şonun-ına(şunun ile),dam-ınan (dam ile). Yerel ağızda ünlü değişimleri ünsüzlerin ünlüye etkisiyle oluşur.Kalın ünlülerin incelmesi,ince ünlülerin kalınlaşması,düz ünlülerin yuvarlaklaşması,yuvarlak ünlülerin düzleşmesi,geniş ünlülerin daralması,dar ünlülerin genişlemesi şeklinde gerçekleşen değişmeler yaşanır.

 Örneğin ,serhoş(sarhoş),goley (kolay),temam (tamam),urat(rahat),övel (evvel),mötüre (metre),melmekat (memleket) ihdiyar (ihtiyar) gibi. K/g değişimi en bilinen ünsüz değişimidir ve yörede yaygındır.Ünsüzlerin yönünden görülen başlıca değişimlere örnekler şunlardır;K/ğ değişimine örnek:Nağadar (ne kadar),K/h değişimine örnek:Yahar (yakar),çıhar(çıkar),bahacan (bakacaksın),Ç/ş değişimine örnek:ileşberlik(rençberlik),ağaşlar(ağaçlar),R/l değişimine örnek:Gali (gayrı), belaber(beraber),R/n değişimine bir örnek:Teknar(tekrar),soğna(sonra);V/ğ değişimine örnek:Duğar (duvar)cuğap(cevap). Akınlanmak (sevdalanmak), çılgısız(şımarık),alamaç(alev),endek(aşağı,adi),koğşak(yumuşak),navrat (surat,yüz),vb.ifadeler yöreye özgü örneklerdir. Ancak son zamanlada tüm yöresel ağızlarda yaşanan anonim yapıdaki kelime üretiminin kısırlaşması süreci bu yörede de yaşanmaktadır.